Thursday, February 25, 2021

ข่าวพระสงฆ์

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย(ศปท.)

วันนี้ (๔ มกราคม ๒๕๖๑) เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้มีพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย(ศปท.) และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและหนตะวันออก โดยมี พระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค๑๑,เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯครั้งนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๔-๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่...

ผอ.พศจ.ลพบุรี ร่วมกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์ แต่งไทย (เคาะประตู) งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ ๓๑

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยนางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ผู้แทนศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรี ร่วมกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์แต่งไทย (เคาะประตู) ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดรวมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน  

ผอ.พศจ.ลพบุรี เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูโสภิตสีลาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดตะเคียน

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูโสภิตสีลาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดตะเคียน ณ วัดตะเคียน ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งนำข้าราชการในสังกัดร่วมสนองงานคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมการดำเนินงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่ได้จัดทำขึ้นตามภารกิจงานทั้ง ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ ๖ ฝ่าย เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง...

ผู้ว่าฯ พาทำบุญรับศักราชใหม่

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. นายธนาคม จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายอำเภอแม่วงก์  หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ข้าราขการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา  พี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ ร่วมตักบาตร ทำบุญ ถวายภัตตาหาร ถวายผ้าป่า ฟังพระสงฆ์เทศนาโดย...

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมประจำเดือน จอ รจอ และเลขานุการ

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือภารกิจงานต่างๆ ของคณะสงฆ์ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การดำเนินงานตามภารกิจงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ  และเป็นไปในทางเดียวกัน โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม นายประดับ...

หลวงพี่โค้ชเอกเข้ากราบถวายสักการะพระเถรานุเถระและกรรมการมหาเถรสมาคม

หลวงพี่โค้ชเอกเข้ากราบถวายสักการะ • พระรัตนมุนี ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย, ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และพระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร, เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม นำพระเอกพล วิสารโท (หลวงพี่โค้ชเอก) เข้ากราบถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ________________________________________________ หลวงพี่โค้ชเอกได้ผ่านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในชีวิต แต่รอดปลอดภัยมาได้ด้วยการใช้เครื่องมือของพระพุทธเจ้าคือ สติและสมาธิ หลวงพี่โค้ชเอกเคยบวชเรียนจนสำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก จึงนำวิชาความรู้สมัยที่เคยบวชเรียนและเคยจำศีลในถ้ำ ไปปรับใช้สอนน้องๆ ในขณะที่ติดอยู่ในถ้ำ ไม่ให้ตื่นตกใจ...

ผอ.สถ. ถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ในโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเลย

โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเลย ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ๕ ณ วัดศรีบุญเรือง อ.วังสะพุง จ.เลย (ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.๐๘๙-๘๔๐๔๙๖๘ ) ร่วมทำบุญหนุนสื่อธรรมะได้ที่ โทร.๐๘๙-๘๔๐๔๙๖๘ ( ธนาคารกรุงไทย สาขาเลย...

ติดตามผล หมู่บ้านศีล๕ คุณภาพ จ.นครปฐม

พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ในฐานะรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ กล่าวว่า พระพรหมกวี เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร เจ้าคณะภาค ๑๓ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง พร้อมตนได้รับมอบหมายจากพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เจ้าคณะภาค ๗ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” พร้อมด้วยพระพรหมกวี ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” หนกลาง...
video

วัดไทยที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่นอกราชอาณาจักร เมืองเรนแฮม รัฐแมสซาชูเซสต์ สหรัฐอเมริกา

อาคารที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้านี้ กำลังจะกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจแห่งใหม่ของชาวพุทธไทยและอเมริกัน กล่าวกันว่าที่นี่เป็นวัดไทยที่ใหญ่ที่สุดที่อยู่นอกราชอาณาจักร ตั้งอยู่ที่เมืองเรนแฮม รัฐแมสซาชูเซสต์ สหรัฐอเมริกา ใช้เวลาในการก่อสร้างยาวนานกว่า 10 ปี มีพระพรหมวชิรญาณเป็นเจ้าอาวาส โดยในพิธีเปิด มีพระสงฆ์จากทั่วโลกกว่า 500 รูป เดินทางมาร่วมเฉลิมฉลอง โดยวัดแห่งนี้คาดว่าจะกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธเอเชีย ยุโรป และอเมริกัน วัตถุประสงค์ของการสร้างวัดแห่งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ของไทย ซึ่งทรงพระราชสมภพที่โรงพยาบาลเมาท์โอเบิร์น เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาชูเซสต์...