รับฟังความคิดเห็น พระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ….

0
113

ครบ 15 วัน

คลิกที่นี่ เพื่อดูร่างพระราชบัญญัติ

คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็น

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดแบบรับฟังความคิดเห็น

กองพุทธศาสนศึกษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02 441 7950

โทรสาร 02 441 7949

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here