เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ น. ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พระราชญาณกวี วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับวัดในราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ สำนักปฏิบัติธรรมทั่วประเทศ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ด้วยการจัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนาข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มต้นปีใหม่ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และให้มีพิธีทำบุญตักบาตร ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

– ส่วนกลาง ให้พุทธมณฑล เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม ร่วมกับวัดนำร่องจำนวน ๑๑ วัด

ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๑.วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ๒.วัดไตรมิตรวิทยาราม ๓.วัดเทพศิรินทราวาส

๔.วัดพิชยญาติการาม ๕.วัดประยุรวงศาวาส ๖.วัดสามพระยา ๗.วัดยานนาวา ๘.วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

๙.วัดคลองเตยใน ๑๐.วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ และ ๑๑.วัดสระเกศ

-ส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับ คณะสงฆ์และส่วนราชการในจังหวัด

กำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑โดยกำหนดจัดกิจกรรมตามความเหมาะสม

-ในต่างประเทศ ให้คณะสงฆ์ไทย หรือคณะพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศจัดกิจกรรมสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและช่วงเวลาวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ของแต่ละประเทศทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานสวดมนต์ข้ามปี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รายงานจำนวนวัดประชาชนเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๑ จำนวนวัด สำนักสงฆ์ สำนักปฏิบัติธรรม จำนวน ๔๐,๐๑๘ วัด จำนวนพระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๓๔๓,๗๐๘ รูป จำนวนประชาชน ๒๒,๕๘๘,๔๐๐ คน รวมยอดทั้งสิ้น ๒๒,๙๓๒,๑๐๘ รูป/คน ข้อมูลเวลา ๒๓.๔๕ น. และได้เตรียมโปสการ์ด คำอำนวยพรปีใหม่ ของสมเด็จพระสังฆราช พร้อมหนังสือสวดมนต์ มอบให้ผู้มาร่วมกิจกรรมที่พุทธมณฑล

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here