สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ (สวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ ร้อยใจไทย ด้วยแสงธรรม) ในนามศูนย์กลางจังหวัด ตามมติมหาเถรสมาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกันลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวง โดยพร้อมกันสมาทานศีล สวดมนต์ และเจริญจิตตภาวนา ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งจะเป็นมงคลแก่ตนเอง ครอบครัวและสังคม ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และทำบุญตักบาตรเเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยูธยา โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชน  เข้าร่วมพิธีหลายพันคน ทั้งนี้นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว และนอกจากวัดพนัญเชิงวรวิหาร ซึ่งเป็นศูนย์กลางจังหวัดแล้ว อำเภอต่างๆ ทั้ง ๑๖ อำเภอ ในเขตปกครอง ได้มีวัดเป็นศูนย์กลางอำเภอๆ ละ ๑ วัด และวัดทุกวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็ได้จัดพิธีสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here