สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑

0
327

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ คณะสงฆ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ วัดกลาง พระอารามหลวง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา ๒๒.๑๐ น. เป็นต้นไป เป็นการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โดยมีพระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ นายศุภเดช การถัก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์ อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ในการกิจกรรมครั้งนี้ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here