เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณศาลาจตุรมุข พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางมะลิ วงศ์กระพันธ์ นายกเหล่ากาชาด และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวพัทลุง ร่วมกันทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและหน้าที่การงาน โดยมีพระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา อวยพรปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมพิธี โดยขอให้ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตที่ไม่ประมาท ดำเนินชีวิตโดยมีหลักธรรมเพื่อความร่มเย็น   จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้นำกล่าวอวยพรปีใหม่แก่ ประชาชนชาวจังหวัดพัทลุง ขอให้ทุกคนคิดดี พูดดี และทำดี ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ชีวิตก็จะประสบแต่ความโชคดี และเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ตลอดปี ๒๕๖๑ พร้อมกันนั้นยังได้ฝากย้ำให้ประชาชนชาวจังหวัดพัทลุงใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัย และร่วมกันทำแต่สิ่งดี ๆ มีความรัก ความสามัคคีปรองดองต่อกัน ร่วมกันสร้างเมืองพัทลุงเป็นเมืองแห่งความสงบสันติต่อไป

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here