วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาที่ได้จัดทำขึ้นตามภารกิจงานทั้ง ๖ ด้านของคณะสงฆ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้พระเมธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการ ๖ ฝ่าย เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๔๕ รูปคน

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here