วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือภารกิจงานต่างๆ ของคณะสงฆ์ภายในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การดำเนินงานตามภารกิจงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎระเบียบต่างๆ  และเป็นไปในทางเดียวกัน โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด เข้าร่วมประชุมและสนองงานคณะสงฆ์ในการจัดประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ จำนวน  ๖๕ รูป/คน

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here