วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๐๐ น. จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี สี่มุมเมือง วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายกู้เกียรติ พงศ์กระพันธุ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง วัดภูผาภิมุข พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง (ธ)  ประธานฝ่ายสงฆ์ น.ส.ดวงพร บุญครบ รอง ผวจ.พัทลุง ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ วัดบ้านสวน (ตำบลควนมะพร้าว)  พระครูกวีวราภรณ์ จต.ควนมะพร้าว ประธานฝ่ายสงฆ์ นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.พัทลุง ประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชน  วัดอินทราวาส (วัดท่ามิหรำ) พระศรีปัญาจารย์ รอง จจ.พัทลุง ประธานฝ่ายสงฆ์ ปลัดจังหวัดพัทลุง ประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พุทธศาสนิกชน พร้อมกันสวดมนต์ฯ เป็นจำนวนมาก  วัดเจ้าคณะอำเภอ/วัดศูยน์กลางขุมขนในอำเภอ ๑๑ อำเภอ โดยเจ้าคณะอำเภอเป็นประธานสงฆ์ และนายอำเภอเป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ ผู้นำชุมชน พุทธศาสนิกชนสวดมนต์ฯ และวัดทุกวัดในจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย รับปีใหม่วิถีพุทธ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสร้างสิริมงคล ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี”

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here