1.1 แบบฟอร์มสร้างวัด_กทม                          PDF        WORD

1.2 แบบฟอร์มการสร้างวัด_ภูมิภาค              PDF        WORD

2.1 แบบฟอร์มการตั้งวัด_กทม.                    PDF        WORD

2.2 แบบฟอร์มการตั้งวัด_ภูมิภาค                PDF        WORD

3 แบบฟอร์มการรวมวัด                                PDF        WORD

4 แบบฟอร์มการย้ายวัด                               PDF        WORD

5 แบบฟอร์มการยุบเลิกวัด                          PDF         WORD

6.1 แบบฟอร์มการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา_ภูมิภาค                         PDF         WORD

6.2 แบบฟอร์มการขอพระราชทานวิสุงคามสีมา_กทม.                            PDF        WORD

7 แบบฟอร์มการยกวัดร้าง                          PDF          WORD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here