ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองให้เปลี่ยนวีซ่าแก่ชาวต่างประเทศผู้เข้ามาศึกษาหรือปฏิบัติธรรทางพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๖

ข้อมูลการขอหนังสือรับรองเปลี่ยนวิซ่า   คลิกที่นี่

แบบฟอร์มขอเปลี่ยนวิซ่า  คลิกที่นี่

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here