วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ โดย..,ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล นำข้าราชการ ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รายวัน และจ้างเหมาบริการ ทุกคน ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี กล่าวแสดงตนเป็นพุทธะมามกะ การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา ทำตนเป็นคนดีของสังคม ในเวลา ๐๘.๓๐ น. ของทุกวัน ณ ลานหน้าอาคารหอประชุมใหญ่พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าวประชาสัมพันธ์พุทธมณฑล

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here