พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

0
165

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น.

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

งานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

ในการนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็น

ประธานฝ่ายสงฆ์ ประทานโอวาทในงานดังกล่าว โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายก

รัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้น พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กราบทูลถวายรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานพระพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ทหาร ตำรวจ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เข้าร่วมใน

พิธี ณ ปะรำพิธีบริเวณด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here