ประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง วัดบวรนิเวศวิหาร

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here