ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คลิกที่นี้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here