หลวงพี่โค้ชเอกเข้ากราบถวายสักการะ •
พระรัตนมุนี ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย, ผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย และพระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร, เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม นำพระเอกพล วิสารโท (หลวงพี่โค้ชเอก) เข้ากราบถวายสักการะ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา
________________________________________________
หลวงพี่โค้ชเอกได้ผ่านเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในชีวิต แต่รอดปลอดภัยมาได้ด้วยการใช้เครื่องมือของพระพุทธเจ้าคือ สติและสมาธิ หลวงพี่โค้ชเอกเคยบวชเรียนจนสำเร็จการศึกษานักธรรมชั้นเอก จึงนำวิชาความรู้สมัยที่เคยบวชเรียนและเคยจำศีลในถ้ำ ไปปรับใช้สอนน้องๆ ในขณะที่ติดอยู่ในถ้ำ ไม่ให้ตื่นตกใจ โดยการนั่งสมาธินิ่งๆ จะช่วยให้ร่างกายไม่หิวมาก จิตนิ่งสงบ ไม่ทุกข์ร้อน การฝึกทำสมาธิไม่เพียงแค่จะช่วยให้จิตสงบ มีสติ แต่ยังช่วยให้เราได้ผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยให้ละจากกิเลสทั้งปวง ไม่ทุกข์ร้อนกับความทุกข์รอบกาย หลวงพี่โค้ชเอกสอนให้เด็กๆ ฝึกนั่งทำสมาธิ และให้กินน้ำที่หยดจากหินงอกหินย้อยตลอดเวลาที่ติดอยู่ในถ้ำ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการนำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาใช้ โดยเฉพาะในช่วงที่ชีวิตคับขัน จนนำพาให้ทุกชีวิตรอดปลอดภัยมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ ต้องบอกว่า″สติสมาธิ”เป็นบ่อเกิดของปัญญา ผลของการวิจัยจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ พบว่าการฝึกนั่งสมาธิจะทำให้ร่างกายมนุษย์ ต้องการออกซิเจนน้อยลงถึง ๑๕ % เพราะเมื่อจิตนิ่งสงบ การหายใจก็จะแผ่วเบา ส่งผลให้ร่างกายใช้พลังงานน้อยลงตามไปด้วยจึงไม่หิว และไม่ทุกข์ หรือกังวลใจใดๆ สะท้อนว่า การมีสมาธิไม่ได้ช่วยให้จิตสงบและเกิดปัญญาเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เรามีสติ คิดหาทางออกให้ชีวิตอยู่รอด cr.Pramote OD Pantapat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here