ชื่อ-นามสกุล  นายณรงค์ ทรงอารมณ์

วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๔

ประวัติการศึกษา 

สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูจังหวัดกำแพงเพชร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ.2527 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านมอเจริญ ต.หินดาต อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
พ.ศ.2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.2542 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก
พ.ศ.2546 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
พ.ศ.2547 ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
พ.ศ.2548 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2551 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
พ.ศ.2554 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2560 ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
พ.ศ.2560 ผู้ตรวจราชกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ.2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2)

Name  Mr.Narong Songarom

Birthdate  04 May 1961

Education

Certificate of Psysical Education
Bachelor degree of Education at Kamphaengphet Rajabhat University
Master degree at Naresuan University 

Service History

1984 a.d. Teacher 2 class 2 Mojareonschool Kamphaengphet Province
1997 a.d. District Education Assistant Manager 
1999 a.d. District Education  Manager 
2003 a.d. Deputy Director of Provincail Educational Service  Area 2 Office
2004 a.d. Director of Provincial Office of Nation Buddhism (TAK Province)
2005 a.d. Director of Provincial Office of Nation Buddhism (SUKHOTHAI Province)
2007 a.d. Director of Provincial Office of Nation Buddhism (LAMPANG Province)
2010 a.d. Director of Provincial Office of Nation Buddhism (TAK Province)
2011 a.d. Director of Provincial Office of Nation Buddhism (CHIANGMAI Province)
2017 a.d. Director of Buddhist Education Section at Headquarters
2017 a.d. Hight Level Office Inspector at Headquarters
2018 a.d. Office of Nation Buddhism Deputy Director General 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here