มีคณะสงฆ์เข้าร่วมจำนวนกว่า 500 รูป จาก 4 จังหวัดนครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์และสุรินทร์ พร้อมรับฟังบรรยายใน 3 หัวข้อ ได้แก่
1.การยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 แบบมีส่วนร่วม
2.การสนับสนุนส่งเสริมโครงการเสริมสร้างความปลองดองสมานฉันท์
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5
3.เรื่องศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาหมู่บ้านรักษาศีล 5

ที่ MCC Hall ชั้น 3 เดอะมอลล์โคราช

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here