ทำเนียบ ผอ.พศ.

0
1375
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๑
นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๒
พลตำรวจโทอุดม เจริญ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๓
นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๔
นายถวิล สมัครรัฐกิจ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๕
นางจุฬารัตน์ บุณยากร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๖
นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗
นายพนม ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๘
พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๙
 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๑๐

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here